Does Sam Bankman-Fried Deserve 50 Years in Prison?

Publikováno: 20.3.2024

Celý článek

The stage is set for a federal judge to determine how long Sam Bankman-Fried may spend in prison. The U.S. Department of Justice and defense attorneys have now both filed their arguments, as well as statements from FTX creditors (from the prosecution) and Bankman-Fried's family and friends (from the defense).
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace