From Keynote to crypto crown: BlockDAG’s leap attracts spotlight from The Graph & Kaspa communities

Publikováno: 14.6.2024

Celý článek

The cryptocurrency world is currently witnessing a dramatic transformation. While The Graph (GRT) and Kaspa (KAS) are showing promising developments, it’s BlockDAG that’s capturing widespread attention. Thanks to its ambitious Keynote 2, delivered from the moon, and the innovative X1 Miner app, BlockDAG is proving to be a powerhouse in the field gaining $50.2 million …
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace