Is Friend.tech a Friend or Foe? A Dive Into the New Social App Driving Millions in Trading Volume

Publikováno: 11.8.2023

Celý článek

The new social app has driven over 4,400 ETH ($8.1 million) in trading volume in less than 24 hours since its launch, far surpassing OpenSea’s in the same time frame. But with its mysterious origins, lack of privacy policy and lagging network, it raises some red flags.
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace