Makerdao Reveals Ambitious Endgame Plans With 2 New Stablecoins 

Publikováno: 19.5.2024

Celý článek

Makerdao Reveals Ambitious Endgame Plans With 2 New Stablecoins Makerdao, a leading decentralized finance (defi) protocol, has revealed new concepts to its Endgame plan, introducing two new stablecoins: newstable and puredai. This strategic initiative aims to replace the existing DAI stablecoin and bolster the Makerdao ecosystem. Maker’s Endgame Plan Brings Newstable and Puredai to Replace DAI Makerdao, a decentralized autonomous organization (DAO) known for […]
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace