Strixhaven, Magic: The Gathering’s Newest Set, Is Hogwarts Without The Terf

Publikováno: 19.2.2021

Celý článek

Do you still love the Harry Potter franchise but absolutely cannot abide supporting its terfy author? If so, Magic: The Gathering’s latest card set, Strixhaven: School of Mages, might be for you.

Read more...

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace