The 1950 Radio Series Dimension X Has The Science Fiction You've Been Looking For

Publikováno: 27.1.2021

Celý článek

Nine years before Rod Serling brought America The Twilight Zone, NBC had a science fiction anthology series that offered very similar dark tales of potential dystopia and future-set malarkey. It was called Dimension X, featuring stories by some of the most famous sci-fi writers of the 20th century, and the reason…

Read more...

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace