You're Toad, Not Mario. And That's OK

Publikováno: 15.1.2021

Celý článek

For as long as Mario, Luigi, Bowser, and Princess Peach have existed, another group of characters have been waiting in the wings, ready to let players know about whose princess is in which castle. The Toads have always been there, and they have always been overlooked. But Toads can be heroes.

Read more...

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace